University of LundIdag finns ett av Sveriges mest omtalade innovationscenter på Lunds Universitet. Detta innovationscenter går under namnet Lusic och har blivit en samlingsplats för social innovation. Här hittar du som vill veta mera och studera olika saker som sker inom det sociala liv som alla idag lever på det digitala planet, samt i det verkliga livet, landets mest utvecklade och informationsrika plats för att göra detta. Lusic är det innovationscentrum som ska stå som grundpelare i Skåneregionens teknologiska utveckling mot ett bättre och mera funktionellt samhälle för alla. Helt enkelt ett centrum för alla som vill vara med och diskutera samt utveckla enklare lösningar i en avancerad värld för alla.

På denna plats arrangeras hela tiden olika informationsmöten, föreläsningar och något som kallas för workshops för att informera allmänheten om den svenska infrastrukturen för sociala innovationer i Malmö och denna region. För att skapa Lusic och göra det till en så bra punkt som möjligt för alla som vill veta mera, studera och utveckla olika saker och funktioner i samhället rörande social innovation, har det krävts att många har gått samman med en strävan mot samma mål. Att öka nyföretagandet och kunskapen hos alla i Malmöregionen så att den kan växa sig starkare och bli en maktfaktor i den svenska utvecklingen.

För att Lusic skulle bli verklighet finns många av regionens företag som ingår tillsammans med Lunds Universitet, kommunen och Malmös Nyföretagarcentrum. Det har gjort att Lusic inte bara är en attraktiv plats för alla som befinner sig i Malmöregionen, utan hit kommer det även människor från hela övriga Sverige för att kunna ta del av de verktyg och den information som finns på denna unika och fantastiska plats. Nu kommer du även efter att ha upptäckt Lusic att se många andra innovationscenter som skapats på samma sätt i andra delar av landet. Kanske just du har ett i ditt närområde.