Should there be more innovation centerPå frågan om det behövs fler informations- och innovationscenter i landet kommer svaret naturligtvis att bli ett ja. Detta beror på att den moderna teknik som hela tiden utvecklas berör alla som lever i samhället. Här kommer alla dessa centra vara en plats för de som vill veta hur allt det nya fungerar och hur det går till för att skapa nya funktionella redskap som kan ta alla vidare mot ett enklare liv med hjälp av dagens moderna produkter och teknik. Något som också gör att det behövs flera innovationscenter är att det finns ett behov av samarbete, vilket enklast skapas på dessa platser.

Här kan studenter och företagare träffas och se till att utvecklingen och nyföretagandet går mot, och i takt med alla de mål som den nya teknologin sätter upp. När det gäller just IT och den sociala innovationen i samhället kommer det hela tiden behövas fler lösningar för att alla ska kunna vara delaktiga i den nya digitala värld som öppnats som en mötesplats för alla. Ibland kan det dock vara dags att ställa frågan om det verkligen behövs mera teknik i samhället och om det inte är någon som ska sätta ned foten och sätta stopp för denna raska utveckling.

Nu är det så att människan hela tiden strävar efter nya mål och det kan idag bara göras på ett enda sätt, och det är genom ständigt samarbete mellan alla de parter som redan är verksamma och de som verkligen vill vara med och se sig själva som en del av utvecklingen. Det är just därför det är så pass viktigt att det skapas flera innovationscenter av hög kvalitet så att alla kan ta del av den information som finns, samt att det hela tiden kan utvecklas nya och enklare metoder att möta det nya och mera avancerade samhället.