Recent Posts

 • Innovation inom bemanningsbranschen har lett till framgångar

  Innovation inom bemanningsbranschen har lett till framgångar

  När de första bemanningsföretagen dök upp på marknaden kraxade olyckskorparna om att det bara var en tillfällig fluga och en verksamhet som snart skulle försvinna igen. Ingenting kunde vara mer fel. Med en ständigt svängande konjunktur och förnyelse och förändringar angående olika anställningsformer, visade sig bemanningsföretagen vara en utmärkt lösning […]

  continue reading »

   
   
 • Lär dig mer om hur innovationscenter inspirerar människor

  Lär dig mer om hur innovationscenter inspirerar människor

  Man kan säga att det är innovationer som bär såväl samhällets ekonomi som dess utvecklingsmöjligheter. En innovation är en idé om hur något skulle kunna förbättras. Man kan tala om innovationer inom alla områden, men det är vanligt att man syftar på nya affärsidéer som bygger på att de löser […]

  continue reading »

   
   
 • Hur upptäcker allmänheten att innovationscenter finns?

  Hur upptäcker allmänheten att innovationscenter finns?

  När det skapas olika informations- och innovationscenter kommer det naturligtvis att vara en förutsättning att informationen om dessa verkligen når ut till allmänheten. Det kommer hela tiden att vara en förutsättning för att alla dessa ska fylla den funktion i samhället som var avsett från start. För att alla ska […]

  continue reading »

   
   
 • Behövs det flera innovationscenter?

  Behövs det flera innovationscenter?

  På frågan om det behövs fler informations- och innovationscenter i landet kommer svaret naturligtvis att bli ett ja. Detta beror på att den moderna teknik som hela tiden utvecklas berör alla som lever i samhället. Här kommer alla dessa centra vara en plats för de som vill veta hur allt […]

  continue reading »

   
   
 • Populära program vid Lunds Universitet

  Populära program vid Lunds Universitet

  De senaste åren har antalet personer som söker till svenska universitet ökat, och vad som är glädjande är att det nu för tiden inte bara är de från akademiska hem som söker in på universitetsutbildningar. Med ett högt söktryck blir det också svårare att komma in på den utbildning man […]

  continue reading »

   
   
 • Ett innovationscenter på Lunds Universitet

  Ett innovationscenter på Lunds Universitet

  Idag finns ett av Sveriges mest omtalade innovationscenter på Lunds Universitet. Detta innovationscenter går under namnet Lusic och har blivit en samlingsplats för social innovation. Här hittar du som vill veta mera och studera olika saker som sker inom det sociala liv som alla idag lever på det digitala planet, […]

  continue reading »

   
   
 • Vad är mest omtalat på dagens innovationscenter?

  Vad är mest omtalat på dagens innovationscenter?

  I och med att det idag finns så många olika centra som tar upp så många olika saker inom utvecklingen i samhället är det väldigt svårt att ha uppsikt över vad som egentligen är det som tas upp mest på alla de centrum som finns. Något som går att göra […]

  continue reading »

   
   
 • Kläcka idéer på ett innovationscenter

  Kläcka idéer på ett innovationscenter

  Nu kommer ett innovationscenter inta bara vara en plats som är så enkel som tidigare beskrivits, men det kommer helt och hållet att handla om på vilken nivå du själv ligger. Här kommer det alltid att finnas olika nivåer på kunskap, samt även olika grupper av människor som samlas för […]

  continue reading »

   
   
 • Innovationscenter inspirerar till kunskap

  Innovationscenter inspirerar till kunskap

  När du är en person som verkligen vill veta mer och som hela tiden vill vara en person som har kännedom om det senaste samt hur allt fungerar när det gäller nya teknologi, kommer det att vara den perfekta platsen för dig att vara delaktig i vad som händer och […]

  continue reading »

   
   
 • Vad är ett innovationscenter?

  Vad är ett innovationscenter?

  För alla som inte bra kontroll på dagens utveckling rörande alla de teknologiska delar som hela tiden appliceras i samhället, kan det vara svårt att veta vad ett innovationscenter egentligen är. En del kanske bara tror att detta är en plats där de sitter som verkligen vet hur allt redan […]

  continue reading »